Studijų dalyko tikslas - ugdyti studentų gebėjimą analizuoti globos (rūpybos), įvaikinimo procesą, įvertinti vaiko globos organizavimo rezultatus, aktyviai dalyvauti socialiniame darbe, gebėti mokytis iš patirties per patirtį, vaiko globos pagrindų žinias taikyti praktikoje.