Kurso metu studijuojama meninio (vizualinio ir technologinio) ugdymo teorija ir praktika, orientuota į vaikų vaizduojamąją veiklą. Nagrinėjamas vaizduojamosios dailės turinys, veiklos galimybės ikimokykliniame ugdyme ir pradinėse klasėse. Supažindinama su integruota menine veikla, projektų metodu, turinio planavimu bei vaizduojamosios veiklos projektų modeliavimu ir organizavimu, atsižvelgiant į skirtingų amžiaus tarpsnių vaikų vizualinės raiškos gebėjimus ir patyrimą.