Kurso paskirtis - ugdyti(s) multikultūrines kompetencijas, svarbias šiandieniniame globalizacijos ir mobilumo kontekste. Kurso metu taikomas CLIL metodas, sudarantis ypač palankias tam sąlygas