Dorinio ugdymo didaktikos kursas skirtas įgyti dorinio ugdymo pedagoginio valdymo kompetencijas. Jame integruojamas dalyko ir anglų kalbos mokymasis, taikant CLIL metodą.