Kursu siekiama suteikti žinių aplinkos pažinimo proceso organizavimo srityje, edukacinių idėjų bei naujų edukacinių technologijų taikymo vaikų gamtotyrinėjeveikloje,reflektavimo bei patirtinio mokymo(si) kompetencijas.