Pagrindinis tikslas – suteikti esmines ugdymo sociologijos žinias bei plėtoti ugdymo(si) kaip socialinio reiškinio, socialinio instituto ir socialinio proceso sisteminio pažinimo kompetencijas. Susipažinus su ugdymo sociologijos metodologiniais pagrindais, siekiama ugdyti studentų sociologinės mąstysenos gebėjimus analizuojant ugdymą(si) kaip socialinio reiškinio pobūdį, jo raišką skirtingose sociokultūrinėse aplinkose, įtaką asmens ir visuomenės raidai.