Studijų dalykas skirtas magistro programos „Gamtinių sistemų valdymas“ studentams. Studijų metu aiškinamasi kaip veikia Europos aplinkos kokybės politikos institucinė sprendimų priėmimo sistema ir aplinkos apsaugos teisėsaugos institucijų tinklai. Paskaitose analizuojama ir diskutuojama dėl klimato kaitos mažinimo, atliekų ir išteklių politikos, pramonės taršos. Praktinių užduočių atlikimas apima svarbių aplinkosauginių problemų sprendimo pažangos vertinimą. Studentai tiria oro taršos emisijų valdymą, paviršinio ir požeminio vandens kokybės užtikrinimo sistemos veikimą, triukšmą ir jo poveikį ekosistemų ir žmonių gyvenimui. Vadovaujantis Europa 2020 strategija ir kitais dokumentais analizuojama biologinės įvairovės vieta aplinkos kokybės valdymo sistemoje. Fiksuojami ir atliekamuose darbuose taikomi pažangos finansavimo mechanizmai, mokslo tyrimų projektai ir inovacijos.