Modulio tikslas - siekti, kad studentai įsisavintų esmines bendrosios psichologijos kurso žinias: suprastų teorines bendrosios psichologijos sąvokas, psichologijos mokslo kryptis, psichikos esmę ir kilmę, sąmonės ir asmenybės psichologinę struktūrą, žinotų psichologinio tyrimo metodus, mokėtų įvairiais aspektais, taikydami projektų valdymo metodą, tirti psichikos procesus, asmenybės savybes, kūrybiškai taikyti įgytas žinias, siejant jas su psichologinio mąstymo bei reiškinių ir situacijos analizės tradicija.