Studijų dalykas sudaro sąlygas studentams susipažinti su svarbiausiomis filosofijos teorijomis, remiantis jomis ugdytis gebėjimą kritiškai analizuoti ir vertinti įvairius edukacinius reiškinius, argumentuotai diskutuoti ir priimti sprendimus, susijusius su švietimo perspektyvomis. Ugdymo filosofijos pagrindų kursas skirtas tiek teorinėms paskaitoms, tiek praktiniams užsiėmimams, siekiant sukauptą teorinę informaciją integruoti į aktualių šiuolaikinio ugdymo klausimų analizę. Studentai gebės įvairių ugdymo filosofijos teorijų teiginius analitiškai ir kritiškai vertinti. Remdamiesi argumentuotu požiūriu, susiformavusiu studijuojant ugdymo filosofijos pagrindus, studentai gebės projektuoti savo edukacines profesines ir studijų veiklas.