Daugiakultūrinis ugdymas

Studijuodami daugiakultūrinis ugdymą studentai mokysis pažinti kultūrų įvairovę, analizuoti edukacinius reiškinius, juos vertinti kultūrinės įvairovės kontekste bei organizuoti ugdymo(si) procesą daugiakultūrinėje aplinkoje. Taip pat studentai mokysis suprasti daugiakultūrinio ugdymo situaciją, jo kontekstus, tokio ugdymo organizavimo prielaidas, tikslus, metodus ir kt., organizuoti ir pedagogiškai valdyti daugiakultūrinio ugdymo procesą, organizuoti kultūriškai mišrių grupių ugdymą ir pan. Studentai susipažins su ugdymo(si) proceso subjektų kompetencijomis, svarbiomis daugiakultūrinėje aplinkoje, mokysis reflektuoti tokioje aplinkoje turimą ir plėtojamą savo kompetenciją.