Kursas dėstomas nuolatinių studijų studentams, studijuojantiems įprastu ir nuotuoliniu būdu studijų programoje 612X16003 Socialinė pedagogika (specializacija - pedagoginis psichologinis konsultavimas).