Studijų dalykas „Aplinkosaugos strateginis valdymas“ skirtas magistrantūros studijų programai Gamtinių sistemų valdymas. Studijų eigoje besimokantieji įgis žinių ir supratimo apie strateginio valdymo teorijas, koncepcijas bei strateginio valdymo metodus, žinos strateginio valdymo sistemą Lietuvos valstybiniame ir regioniniame lygmenyse ir gebės modeliuoti strateginius sprendimus. Studentai gebės taikyti strateginius aplinkos išteklių valdymo metodus vadovaudamiesi Europos Sąjungos bei nacionaliniais teisės aktais.
Studijų metu, įgiję žinių apie darnų vystymąsi, mokės identifikuoti vystymosi problemas, priimti inovatyvius, tyrimais grįstus sprendimus juos siedami su ekonomine ir socialine šalies raida. Savarankiško darbo metu studentai analizuos praktines situacijas ir modeliuos sprendimus, rezultatai bus pateikti diskusijai Moodle aplinkoje. Studentai parengs individualų/grupinį namų darbą (atvejo analizė), jį pristatys egzamino metu. Individualaus/grupinio darbo ataskaitą vertins dėstytojas ir kiti studentai (studentų grupė). Kiekvienas studentas atliks dvi netradicines užduotis.