Dalyke įsisavinamos ir gilinamos žinios apie atmosferos, gyvenamosios aplinkos, gamtinio vandens, agroekosistemų antropogeninės apkrovos vertinimo ir analizės metodus.