Kurse "Fizika aplinkotyroje" suteikiama galimybė integraliai suprasti sudėtingus augalų ir gyvūnų fizinius sąryšius su jų natūralia aplinka. Analizuojami ekologijos ir aplinkotyros problemoms spręsti reikalingi fizikiniai principai ir dėsningumai, analitiniai įrankiai bei duomenų analizės metodai.