Dalykas skirtas bakalauro kvalifikacinio laipsnio ekologijos srityje siekiantiems universiteto studentams. Jame įsisavinamos žinios apie aplinkos tyrimų planavimą, mėginių paėmimo ir analizės būdus, aplinkos monitoringą ir jo teisinį reglamentavimą. Įgyjama gebėjimų kūrybiškai pasirinkti ir taikyti tyrimo metodus, būtinus gyvųjų sistemų apsaugai ir kitiems ekologiniams uždaviniams spręsti. Studentai išmoksta apdoroti ir interpretuoti duomenis praktinėms ir svarbioms mokslinėms problemoms ekologijos srityje spręsti. Studijų metu lankomasi monitoringą vykdančiose įstaigose. 

Formatai: geriausiai "temos formatas"- kad ir ką pasirinkti, duomenų bazeje neištrins.

Temos geriau nekeisti ir palikti standartinę, kad neišsimėtytų įrankiai. palikti (nepriverstinai).

Aktyvumo ataskaitų geriau nerodyti, kad studentai dirbtinai jo nedidintų.