Dalykas skirtas Viešojo administravimo bakalauro studijų progamos studentams