Tinklinis programavimas P170B229.
Modulio tikslas: suprasti įvairių tinklo technoogijų taikymo ypatumus, išmokyti projektuoti programas, skirtas darbui tinkle, tinklo procesų valdymui, panaudojant tinklalapio elementus.