Mokymosi aplinka kvalifikacijos tobulinimo kursų "Specialioji pedagogika ir specialioji psichologija" klausytojams. Programa skirta mokytojams, dirbantiems pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir  bendrojo ugdymo programas. Taip pat rekomenduojama mokyklų vadovams, jų pavaduotojams ugdymui (ypač atsakingiems už švietimo pagalbos organizavimą mokykloje) ir kitiems mokytojams, norintiems šioje srityje tobulinti savo kompetenciją.