Studijų dalykas skirtas Ekonomikos bakalauro studijų programos studentams. Studentai, įsisavinę šį kursą, žinos apmokestinimo principus, mokesčių teorijas ir koncepcijas, pagrindinius mokesčius, mokesčių sistemos struktūrą, apmokestinimo instrumentarijų bei reglamentavimą; gebės apskaičiuoti ir deklaruoti pagrindinius mokesčius ir supras mokesčių įtaką verslo subjektų finansiniams rezultatams; valstybės mokestinėms pajamoms; įgys žinių apie kitų ES šalių mokesčių sistemas. Gebės teorines žinias kūrybiškai taikyti profesinėje veikloje, perteikti informaciją specialistams ir ne specialistams, prisiimti atsakomybę už savo veiklos rezultatus, dirbti komandoje, konstruktyviai diskutuoti.