Dalykas skirtas Ekonomikos bakalauro studijų programos studentams. Studijų dalyko įsisavinimo pagrindas – ekonominių subjektų veiklos modeliavimas, taikant mikro lygmens imitacinį verslo modelį.