Makroekonomikos įvadas . BVP ir kiti makroekonomikos rodikliai. Bendroji paklaus ir bendroji pasiūla. Makroekonomikos pusiausvyra ir nukrypimai nuo jos. Fiskalinė politika. Pinigų teorija. Monetarinė politika. Nedarbas, jo rūšys, ekonominiai ir socialiniai nedarbo kaštai, Okuno dėsnis...