Supažindinti studentus su bankų sistemos funkcionavimu bei komercinių bankų veiklą reglamentuojančiais norminiais aktais, suteikti žinių apie bankų veiklos analizės metodus ir principus, bankų veiklos rizikos rūšis, ugdyti studentų gebėjimus praktiškai taikyti konkrečius bankų veiklos analizės metodus esant besikeičiančioms situacijoms ir kritiškai vertinti analizės rezultatus bei priimti konkrečius veiklos tobulinimo sprendimus.