Socialinių tyrimų metodologija 

5 kreditų kursas Vadybos magistrantūros studentams