Dalyko dėstytojas: Ričardas Skorupskas 

Studijų programa: Geografija ir kraštotvarka 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių