Dalyko dėstytojas: Simona Survilaitė 

Studijų programa: Vadyba ir verslo administravimas (anglų kalba) (variantas) 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Anglų