Dalyko dėstytojas: Deimantas Valančiūnas, Rasa Pranskevičiūtė-Amoson, Kristina Jonutytė 

Studijų programa: Šiuolaikinės Azijos studijos 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių