Dalyko dėstytojas: Jolanta Aleknevičienė, Aušra Pocienė, Algimantas Čepas, Aleksandras Dobryninas 

Studijų programa: Sociologija ir kriminologija 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių