Dalyko dėstytojas: Daumantas Stumbrys, Arūnas Poviliūnas, Lina Šumskaitė, Violeta Gevorgianienė, Dalia Čiupailaitė, Rūta Žiliukaitė 

Studijų programa: Sociologija 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių