Dalyko dėstytojas: Asta Fominienė 

Studijų programa: Ekonominė analizė (šaka) 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių