Dalyko dėstytojas: Roma Jusienė 

Studijų programa: Pradinio ugdymo pedagogika (šaka) 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių