Dalyko dėstytojas: Dalius Jarmalavičius 

Studijų programa: Anglų ir kita užsienio (prancūzų) kalba (variantas) 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių