Dalyko dėstytojas: Mindaugas Gilaitis 

Studijų programa: Socialinis darbas 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių