Dalyko dėstytojas: Mindaugas Stoškus, Naglis Kardelis, Nerijus Milerius, Mintautas Gutauskas, Kristupas Sabolius, Alvydas Jokubaitis, Jonas Dagys 

Studijų programa: Filosofija 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių