Dalyko dėstytojas: Danutė Bacevičiūtė 

Studijų programa: Filosofija 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių