Dalyko dėstytojas: Vytautas Bikulčius 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

E. mokymo(si) ištekliaus dėstymo kalba: Prancūzų