Dalyko dėstytojas: Linas Petkevičius, Vytautas Valaitis, Karolis Petrauskas, Tomas Plankis, Audronė Lupeikienė, Kristina Lapin, Aistis Raudys 

Studijų programa: Programų sistemos 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: įskaita 

Kalba: Lietuvių