Dalyko dėstytojas: Kristina Rutkovska 

Studijų programa: Lenkų filologija 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lenkų