Dalyko dėstytojas: Rita Juknevičienė, Vaiva Žeimantienė, Audronė Šolienė 

Studijų programa: Dalykinė (teisės) kalba 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: įskaita 

Kalba: Lietuvių