Dalyko dėstytojas: Rimvydas Skyrius 

Studijų programa: Ekonomika (papildomosios studijos) 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių