Dalyko dėstytojas: Paulius Drungilas 

Studijų programa: Matematika ir matematikos taikymai 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių