Dalyko dėstytojas: Dalia Čiočytė 

Studijų programa: Lietuvių filologija 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių