Dalyko dėstytojas: Dalia Klajumienė 

Studijų programa: Paveldosauga 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių