Dalyko dėstytojas: Audrius Padarauskas 

Studijų programa: Chemija 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių