Dalyko dėstytojas: Loreta Vaicekauskienė 

Studijų programa: Skandinavistika (danų) (variantas) 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių