Dalyko dėstytojas: Alfredas Račkauskas 

Studijų programa: Duomenų mokslas (šaka) 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių