Dalyko dėstytojas: Darius Kazlauskas, Algimantas Kriščiūnas, Irus Grinis, Gintautas Bareikis, Karolis Koncevičius 

Studijų programa: Bioinformatika 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių