Dalyko dėstytojas: Viktorija Cohen 

Studijų programa: Tarptautinio verslo ekonomika (šaka) 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Anglų