Dalyko dėstytojas: Marijus Radavičius, Gediminas Murauskas, Jurgita Markevičiūtė, Dmitrij Celov, Vydas Čekanavičius 

Studijų programa: Duomenų mokslas (šaka) 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: įskaita 

Kalba: Lietuvių