Dalyko dėstytojas: Ieva Kirilauskaitė 

Studijų programa: Vertimas 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių