Dalyko dėstytojas: Galina Michailova 

Studijų programa: Rusų literatūra 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Rusų